Werkkostenforfait stijgt verder naar 1,6%

26 oktober 2011 | Door redactie

Bij de invoering van het uniform loonbegrip zal het werkkostenforfait naar alle waarschijnlijkheid stijgen van 1,4% naar 1,6%. Dit blijkt uit toezeggingen van staatssecretaris Weekers van Financiën bij de tussenevaluatie van de werkkostenregeling (WKR).

In het bericht ‘Weer stijging werkkostenforfait naar 1,5%’ kon u lezen dat het werkkostenforfait door de invoering van het uniform loonbegrip zou stijgen van 1,4% naar 1,5%. Dit percentage bepaalt het bedrag dat u van de totale loonsom onbelast aan uw werknemers kan vergoeden. Door invoering van het uniform loonbegrip hoeft u de werknemersbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet langer op de loonopgaaf te vermelden. Het doel is om het loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gelijk te trekken. Ter compensatie zou het forfait stijgen naar 1,5%.

Verduidelijking loonbegrip

In de tussenevaluatie van de WKR geeft de staatssecretaris aan dat voor het Belastingplan 2013 al rekening is gehouden met een extra stijging van het werkkostenforfait van 0,1%. Bij de invoering van het uniform loonbegrip zal het werkkostenforfait dan stijgen van 1,4% naar 1,6%. Daarnaast geeft de staatssecretaris in de tussenevaluatie een verduidelijking van het loonbegrip. Het was namelijk onduidelijk of er sprake was van loon als de werknemer geen privévoordeel had van een voorziening. De staatssecretaris benadrukt nu dat er naast een verband tussen de voorziening en de dienstbetrekking er ook een privévoordeel moet zijn bij de werknemer. Is er geen privévoordeel, dan kan er ook nooit sprake zijn van loon.