Werknemer betaalt bij naheffing bijtelling

15 oktober 2012 | Door redactie

Als in 2013 de bijtelling gaat meetellen voor de premies werknemersverzekeringen, kan dat een eventuele uitkering voor werknemers verhogen. In één geval is deze wijziging als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip juist in het nadeel van de werknemer.

In het bericht ‘Vanaf 2013 ook premies betalen over bijtelling’ kon u al lezen dat het meetellen van de bijtelling voor de premies werknemersverzekeringen gunstig voor werknemers kan uitpakken die voor een uitkering in aanmerking komen. Er is echter ook één specifieke situatie waarin de werknemer nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat de auto van de zaak vanaf volgend jaar ook onder de werknemersverzekeringen valt.

Werknemer moet ook werkgeversheffing betalen

Als een werknemer een Verklaring geen privégebruik auto van de zaak heeft ingeleverd omdat hij de auto van de zaak niet meer dan vijfhonderd kilometer per kalenderjaar privé gebruikt, hoeft uw onderneming geen bijtelling toe te passen. Als de Belastingdienst constateert dat de werknemer met de auto toch te veel privékilometers heeft gereden, krijgt de werknemer een naheffingsaanslag opgelegd. In deze naheffing zitten ook de bijdrage ZVW en de premies werknemersverzekeringen die normaal gesproken voor rekening van uw onderneming komen. De werknemer moet deze dan betalen.

Correctieberichten over lopend kalenderjaar

Alleen als u wist dat de werknemer structureel privé reed, maar desondanks niet de bijtelling heeft toegepast, kan de naheffing voor rekening van de werkgever komen. U bent dan wettelijk verplicht om correctieberichten in te dienen over de reeds verstreken maanden van het kalenderjaar.