Wijziging meldingsproces derdenbetaling jaar uitgesteld

Werkgevers zouden per 1 januari 2021 te maken krijgen met nieuwe regelgeving rond het doorgeven van uitbetaalde bedragen aan een derde aan de Belastingdienst. Daarbij moest de renseigneringsverplichting een deel van dit meldingsproces vervangen. Maar de wijziging is uitgesteld en gaat naar verwachting in per 1 januari 2022.

21 april 2021 | Door redactie

Als een werkgever zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moet hij deze aangegeven bij de Belastingdienst. Dit doorgeven van de derdenbetaling gebeurt altijd via het formulier IB47, en wordt daarom ook wel de IB47-melding genoemd. Dit meldingsproces wordt naar verwachting per 1 januari 2022 deels vervangen door de renseigneringsverplichting. Deze wijziging zou aanvankelijk per 1 januari 2021 ingaan, maar is met een jaar uitgesteld.
Door de wijziging wordt de wettelijk benodigde basis gecreëerd om voortaan ook weer het burgerservicenummer (BSN) van de derde te kunnen doorgeven, iets wat door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet langer mocht. Genoemde maatregel – waarvan op dit moment slechts een conceptbesluit is gepubliceerd – zal in werking treden bij koninklijk besluit.

Doorgeven van derdenbetalingen mag ook maandelijks

Het overdragen van (fiscale) gegevens – zoals het doorgeven van derdenbetalingen – aan de Belastingdienst heet ook wel renseigneren. Een werkgever geeft bij de IB47-melding door welke bedragen hij heeft uitbetaald aan freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn.
Werkgevers mogen deze derdenbetalingen doorgeven wanneer het hen uitkomt, dus ook steeds per maand, zolang alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari van het volgende jaar bij de Belastingdienst bekend zijn. Als een werkgever dus in 2021 derdenbetalingen doet, moet hij die voor 1 februari 2022 aangeven bij de Belastingdienst.

Bijlagen bij dit bericht