Wijziging WOR door de Tweede Kamer

28 februari 2013 | Door redactie

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De wetswijziging is nodig om een ander financieringssysteem mogelijk te maken voor de scholing van leden van de ondernemingsraad.

Artikel 22 van de WOR bepaalt dat alle kosten die nodig zijn voor het OR-werk voor rekening komen van de werkgever. Het voorstel is om dit artikel uit te breiden met een nieuw lid dat bepaalt dat alle kosten voor kwalitatief goede scholing ten laste komen van de werkgever. Nu is in artikel 18 lid 3 van de WOR alleen nog expliciet opgenomen dat OR- en commissieleden recht hebben op een minimum aantal dagen scholing per jaar.

Behandeling wetsvoorstel vertraagd

De wetswijziging had eigenlijk moeten ingaan op 1 januari 2013, maar de behandeling van het wetsvoorstel liep vertraging op. Zodra ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor wijziging van de WOR heeft ingestemd, is de wijziging van de WOR een feit. Hoewel het wetsvoorstel nog niet van kracht is, kan uw onderneming in de tussentijd gewoon de kosten blijven vergoeden voor training van uw ondernemingsraad.