Woninglening verplicht belast vanaf 2016?

12 oktober 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat uw onderneming vanaf 2016 werknemers geen lening meer kan geven voor hun eigen woning, zonder dat u het bijbehorende rentevoordeel tot hun loon moet rekenen. De nihilwaardering die daarvoor nu bestaat, wordt in de Fiscale verzamelwet 2015 namelijk geschrapt.

Op dit moment geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel dat een werknemer geniet (tools) als hij bij uw onderneming een lening afsluit voor het kopen, onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning en daarbij een lagere rente betaalt dan de marktconforme rente. Die nihilwaardering komt waarschijnlijk te vervallen. De Tweede Kamer heeft onlangs de Fiscale verzamelwet 2015 afgehamerd, waar deze maatregel onderdeel van is.

Rentevoordeel mag niet in de vrije ruimte

Als ook de Eerste Kamer instemt, moet uw organisatie per 2016 een marktconforme rente tot het loon van de werknemer rekenen. Deze rente mag u niet onderbrengen in de vrije ruimte. De personeelslening voor een eigen woning gaat dus van de ene kant van de werkkostenregeling (WKR) naar de andere: van in alle gevallen onbelast voor de werknemer naar in alle gevallen belast.

Eigenwoningrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd

De reden voor het vervallen van de nihilwaardering is het stapsgewijs afbouwen van de eigenwoningrenteaftrek in de inkomstenbelasting sinds 2014. Werknemers met een hoog inkomen hebben daardoor hoe langer hoe meer voordeel van een lening bij uw onderneming. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit toenemende rentevoordeel ongewenst. Als deze maatregel is doorgevoerd, is het rentevoordeel van een personeelslening (tool) alleen nog op nihil gewaardeerd als de werknemer de lening gebruikt voor het aanschaffen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.