Woninglening waarschijnlijk belast vanaf 2016

16 oktober 2015 | Door redactie

Met ingang van 2016 moet u het rentevoordeel, van een lening die uw onderneming verstrekt aan werknemers, waarschijnlijk tot het loon rekenen. Op dit moment wordt dit voorkomen door een nihilwaardering, maar als de Eerste Kamer akkoord gaat komt deze bepaling door de Fiscale verzamelwet 2015 te vervallen.

Op dit moment geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel dat een werknemer geniet (tools) als hij bij uw onderneming een lening afsluit voor het kopen, onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning en daarbij een lagere rente betaalt dan de marktconforme rente. De Tweede Kamer heeft onlangs de Fiscale verzamelwet 2015 afgehamerd, waar deze maatregel onderdeel van is. Het plan is om de nihilwaardering te laten vervallen.

De Eerste Kamer moet nog instemmen

Of de wetswijziging daadwerkelijk in werking treedt, is afhankelijk van de Eerste Kamer. Als deze politici akkoord gaan met de aanpassing, moet u per 2016 een marktconforme rente tot het loon van de werknemer rekenen. Deze rente mag u niet onderbrengen in de vrije ruimte. De personeelslening voor een eigen woning gaat dus van de ene kant van de werkkostenregeling (WKR) naar de andere: van in alle gevallen onbelast voor de werknemer naar in alle gevallen belast.

Toenemend rentevoordeel is ongewenst

De reden voor het vervallen van de nihilwaardering is het stapsgewijs afbouwen van de eigenwoningrenteaftrek in de inkomstenbelasting sinds 2014. Werknemers met een hoog inkomen hebben daardoor hoe langer hoe meer voordeel van een lening bij uw onderneming. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit toenemende rentevoordeel ongewenst. Als deze maatregel is doorgevoerd, is het rentevoordeel van een personeelslening (tool) alleen nog op nihil gewaardeerd als de werknemer de lening gebruikt voor het aanschaffen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.