Zijn de jaaropgaven al de deur uit?

Werkgevers moeten na afloop van elk kalenderjaar een jaaropgaaf verstrekken aan al hun werknemers. De Belastingdienst zet hiervoor jaarlijks een nieuw modeldocument online. Het model voor 2019 is alweer beschikbaar.

25 januari 2019 | Door redactie

Een modeljaaropgaaf 2019 (pdf) is onlangs toegevoegd aan de website van de Belastingdienst. Dit model heeft uw organisatie voor het verstrekken van de jaaropgaaf over 2018 nog niet nodig, maar het is wel handig voor werknemers die in de loop van 2019 uit dienst gaan. Dan is de administratieve afhandeling maar meteen geregeld.

Gegevens overnemen van de loonstaat

Het is niet verplicht om uit te gaan van het model van de Belastingdienst; uw organisatie mag ook een eigen jaaropgaaf gebruiken of de laatste loonstrook van het jaar tot jaaropgaaf promoveren. De enige eisen zijn dat alle verplichte gegevens erop staan en dat de werknemers weten welk document hun jaaropgaaf is.
Voor de jaaropgaaf over 2018 kunnen werkgevers dus het model jaaropgaaf 2018 (pdf) van de Belastingdienst gebruiken of hun eigen jaaropgaaf (tool) met daarop alle verplichte gegevens. Deze gegevens kan de salarisadministrateur overnemen van de loonstaat (tool), waar de Belastingdienst overigens ook onlangs een model voor 2019 (pdf) van heeft gepubliceerd.

Verplichte gegevens op de jaaropgaaf

Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam- en adresgegevens van de werknemer;
 • burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
 • naam- en adresgegevens van uw organisatie;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen van de werknemer in 2017 (kolom 14 van de loonstaat);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18 van de loonstaat);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19 van de loonstaat);
 • of de loonheffingskorting is toegepast en per wanneer;
 • de op het nettoloon van de werknemer ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16 van de loonstaat);
 • de werkgeversheffing ZVW;
 • het totaal van de voor de werknemer betaalde premies werknemersverzekeringen.