Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst

MS Word 48.70 kb

19-10-2021

Download deze tool
Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit betekent dat uw administratie aan strikte voorwaarden moet voldoen om voor een werknemer zijn huisvestingskosten en zijn zorgverzekeringspremie rechtstreeks uit zijn minimumloon te betalen.

De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht tekenen en indienen bij de werkgever. Die volmacht mag geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst, maar moet een apart document zijn.

Deze tool is een kant-en-klare volmacht die in een paar minuten in te vullen en te ondertekenen is.