Voorbeeldbrief aanvragen SGI

Maatwerkbrief

MS Word 44.38 kb

08-11-2021

Download deze tool
De Belastingdienst kan uw samenwerkingsverband op verzoek aanwijzen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI). Hierdoor kan een werknemer binnen de groep wisselen van onderdeel zonder dat daar allerlei dubbele administratieve handelingen bij komen kijken. Een SGI speelt meestal bij grote ondernemingen die uit meerdere zelfstandige bedrijfsonderdelen bestaan die elk inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen. Met deze voorbeeldbrief vraagt u een SGI eenvoudig aan.