Kan een werknemer met een levenslooptegoed dit onbelast gebruiken voor extra (spaar)verlof?

27 januari 2021

Kan een werknemer die nog levenslooptegoed heeft, dit in 2021 onbelast gebruiken om extra (spaar)verlof aan te kopen?

Nee, dat kan niet. Het omzetten van de aanspraak op levensloopverlof in een aanspraak op extra verlof leidt tot belasting- en premieheffing. De aanspraak wordt op dat moment in zijn geheel tot het belaste loon gerekend. Dit is duidelijk gemaakt door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Levensloopaanspraak opnemen of omzetten

Als een werknemer met u afspreekt dat u zijn levenslooptegoed niet aan hem uitbetaalt, wordt zijn levensloopaanspraak uiterlijk op 1 november 2021 fiscaal genoten vanwege het einde van de overgangsregeling. Hierop is alleen een uitzondering als de werknemer binnen de wettelijke grenzen zijn levensloopaanspraak vóór 1 november 2021 omzet in een pensioenaanspraak.

Tot en met 31 oktober 2021 blijft het voor werknemers mogelijk om de waarde van de levensloopaanspraak op te nemen en geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen of om te zetten in een pensioenaanspraak. Dit kan via de (ex)werkgever. Op 1 november 2021 valt het levenslooptegoed sowieso vrij en wordt de levensloopaanspraak die nog niet eerder is belast of in een pensioenaanspraak is omgezet, meestal belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Bij het vrijvallen na 31 oktober 2021 is de uitvoeringsinstantie van de levensloopregeling inhoudingsplichtig en is het niet meer uw pakkie-an.