Wat gebeurt er met levenslooptegoed bij uitdiensttreding?

22 juli 2019

Als een werknemer uit dienst gaat zonder nieuwe werkgever, kan hij dan levenslooptegoed opnemen en zijn daar dan sociale premies over verschuldigd?

Uw organisatie heeft het levenslooptegoed van de werknemer niet zelf in beheer. Dat is geparkeerd bij de instantie die de levensloopregeling uitvoert. Voor werknemers die uit dienst gaan zonder nieuwe werkgever, blijft het resterende levenslooptegoed daar gewoon staan. U zit er alleen niet langer tussen.

Inhouden en afdragen

De werknemer kan de uitvoerende instantie rechtstreeks verzoeken om levenslooptegoed aan hem uit te keren. Het is ook de instantie die dan loonbelasting/ premie volksverzekeringen over dit tegoed moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Ook moet de instantie premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. Er is geen uitzondering te vinden voor de situatie waarin levenslooptegoed wordt opgenomen in een periode zonder werkgever.

Geen premies betalen

Alleen als het levenslooptegoed in die situatie in één keer volledig vrijvalt omdat de werknemer 61 jaar of ouder is en met pensioen gaat of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zijn er geen premies werknemersverzekeringen en ZVW-bijdrage over het tegoed meer verschuldigd.