Wat valt onder loon in geld?

16 april 2020

Wat valt allemaal onder de noemer loon in geld? Vallen daar ook bitcoins onder?

Werknemers kunnen het loon in veel verschillende vormen genieten. Loon in geld is daarbij de belangrijkste vorm. Onder de noemer loon in geld valt alles wat de werknemer – onder welke naam dan ook – op grond van zijn (tegenwoordige of vroegere) dienstbetrekking in geld ontvangt. Bijvoorbeeld tijdvakloon, fooi en ander loon van derden, gevarengeld, een gratificatie, overwerkloon, provisie, een tantième, uitbetalingen op grond van een nettoloonafspraak en WAO/WIA-,WW- en ZW-uitkeringen die uw organisatie aan de werknemer doorbetaalt.

Kostenvergoedingen zijn ook loon

Over fooien en ander loon van derden berekent uw organisatie alleen loonheffingen als u daar bij de vaststelling van het loon al rekening mee heeft gehouden. Voor de fooien aan horecapersoneel gelden bovendien speciale regels. Ook vergoedingen die u de werknemers betaalt, zijn loon. Denk aan een kostenvergoeding of een ontslagvergoeding. Dit geldt ook voor vaste kostenvergoedingen. Zulke (vaste) vergoedingen moet uw organisatie mogelijk op grond van een cao aan werknemers betalen. Onder voorwaarden kunnen (vaste) vergoedingen echter onbelast blijven.

Cryptovaluta zijn loon in natura

De Belastingdienst heeft in het Handboek Loonheffingen opgenomen dat bitcoins en andere cryptovaluta die de werkgever uitdeelt, niet vallen onder de noemer loon in geld. Ze vormen wel loon in natura dat niet onbelast kan blijven. U gaat dan uit van de waarde in euro’s op het moment waarop de werkgever de cryptovaluta uitbetaalt.Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.