Welk risico loopt het bedrijf als we het loon later uitbetalen?

19 mei 2020

Door omstandigheden hebben we afgelopen maand het loon later betaald. Een werknemer gaf aan dat ons dat geld kan kosten. Welk risico lopen we?

Sluit uw organisatie een arbeidsovereenkomst af met een werknemer, dan zult u een tijdstip afspreken voor de betaling van het loon. De werknemer krijgt in principe betaald voor het verrichten van arbeid gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week of een maand. Als deze periode is afgelopen, moet uw organisatie aan de werknemer zijn loon betalen. U bent wettelijk verplicht om dat op het onderling afgesproken tijdstip te doen.

Verhoging

Het kan gebeuren dat u niet in de gelegenheid bent om het loon op tijd te voldoen, bijvoorbeeld omdat uw financiële middelen dat niet toelaten. Als u te laat betaalt, heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging van zijn loon. De verhoging bedraagt 5% per dag over de 4e tot en met de 8e werkdag dat u te laat bent en 1% voor elke volgende werkdag. De verhoging is maximaal 50% van het loon.

Deze maatregel is een stok achter de deur om het loon op tijd te betalen, al is natuurlijk de vraag of de werknemer zover gaat dat hij ook om verhoging verzoekt. Als u niet ingaat op een eis van een werknemer, kan hij een loonvorderingsprocedure starten. Hij vordert dan bij de rechter de wettelijke verhoging en eventueel de wettelijke rente (2%).

De rechter kan de verhoging beperken en zal de vordering alleen toewijzen als de vertraging tot stand is gekomen vanwege een reden die voor uw risico komt.