Loonadministratie

Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet u alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet u werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken. Voor vergoedingen en verstrekkingen, spaarregelingen, afdrachtverminderingen, eindheffingsloon en officiële documenten gelden bijzondere administratieve verplichtingen. Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werrkgever.

Uitgelicht

Brexit kan grote gevolgen hebben voor salarisadministratie

Internationaal ondernemen en Brexit | Publicatiedatum 07-03-2019

Als het op 29 maart 2019 tot een zogenoemde harde Brexit komt, heeft dat grote gevolgen voor werkgevers die Britse werknemers in dienst hebben of Nederlandse werknemers...

Zo is de loonadministratie helemaal klaar voor 2020

Loonadministratie | Publicatiedatum 25-11-2019

Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar zijn voor de salarisadministrateur extra druk: kerstpakketten die nog in de vrije ruimte moeite, administratie...

Bewaarplicht: Loonadministratie

Bewaarplicht | Publicatiedatum 15-07-2020

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen...

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Loonadministratie | Publicatiedatum 24-07-2019

Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren?

 

Wat is het vrijgesteld loonbedrag voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | Publicatiedatum 01-03-2022

Van welk vrijgesteld loonbedrag moeten wij uitgaan bij het bepalen van een jubileumuitkering?

Mag er een fictief BSN in de aangifte loonheffingen staan?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 25-02-2022

Wij hebben van een werknemer nog geen burgerservicenummer. Kunnen we in de aangifte loonheffingen een fictief nummer gebruiken?

Hoe moeten gemoedsbezwaarden in de loonadministratie?

Loonadministratie | Publicatiedatum 07-02-2022

We hebben een werknemer aangenomen die aangeeft dat hij gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze loonadministratie?

Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 25-02-2022

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de...

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-10-2021

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

Vragen over de fiscale mogelijkheden van de leasefiets

Fiets van de zaak 5 minuten | 24-02-2022

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen stalen ros of het openbaar vervoer naar het werk kom...

Realiseer kostenbesparingen door te outsourcen

Budgetteren 5 minuten | 22-02-2022

Als financial moet u ervoor zorgen dat de directie constant op de hoogte is van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Maar uw...

WAZO-uitkeringen in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen 5 minuten | 01-02-2022

Hoewel de geboorte van een kind van een (partner van de) werknemer een privéaangelegenheid is, krijgt u er ook mee te maken. De Wet arbeid e...

De WW-premie in de loonadministratie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 04-05-2022

Per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 04-05-2022

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling Publicatiedatum 16-02-2022

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie