Loonadministratie

Bij een organisatie die één of meer werknemers in dienst heeft, moet degene die zich bezighoudt met de salarisadministratie een loonadministratie bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet de salarisadministrateur alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet hij werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken. In het Handboek Loonheffingen (tool) van de Belastingdienst staan alle eisen op een rijtje.

Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 

Hoe voorkomen we vragen over de jaaropgave bij de aangifte inkomstenbelasting?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 27-01-2023

De meeste werknemers doen de aangifte inkomstenbelasting vanaf maart. Vanaf dan is ook de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte beschikbaar. Wij ontvangen...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | Publicatiedatum 18-01-2023

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

Loonadministratie | Publicatiedatum 06-01-2023

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn?

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-10-2021

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

Aanspraken in de administratie verwerken

Loonadministratie 6 minuten | 22-12-2022

Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom goed opletten. Soms moet...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Jaaropgave: waar moet u op letten

Loonadministratie Publicatiedatum 04-10-2022

In de infographic ziet u vijf tips over de jaaropgave.

Verplicht op te nemen gegevens jaaropgave

Loonadministratie Publicatiedatum 20-09-2022

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgave ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen...

Het uitdelen van de jaaropgave

Loonadministratie Publicatiedatum 18-08-2022

Ieder jaar moet u ervoor zorgen dat uw werknemers een jaaropgave ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop u de jaaropgave kunt verstrekken, bijvoorbeeld op papier...

Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 14-12-2020

De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, en welke niet?

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Henk ten Hove
Henk ten Hove
Senior Salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Henk ten Hove
Henk ten Hove
Senior Salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie