Loonadministratie

Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet u alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet u werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken. Voor vergoedingen en verstrekkingen, spaarregelingen, afdrachtverminderingen, eindheffingsloon en officiële documenten gelden bijzondere administratieve verplichtingen. Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werrkgever.

Uitgelicht

Brexit kan grote gevolgen hebben voor salarisadministratie

Als het op 29 maart 2019 tot een zogenoemde harde Brexit komt, heeft dat grote gevolgen voor werkgevers die Britse werknemers in dienst...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 07-03-2019

Zo is de loonadministratie helemaal klaar voor...

Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar zijn voor de salarisadministrateur extra druk: kerstpakketten die nog in de...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 25-11-2019

Bewaarplicht: Loonadministratie

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-07-2016

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie...

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De administratieve afhandeling bij het overlijden van een werknemer

Loonadministratie 5 minuten | 22-05-2020

Als een werknemer van uw onderneming komt te overlijden, is dat een bijzonder verdrietige situatie. Hoewel u hoopt dat u er nooit mee te mak...

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

Loonadministratie 4 minuten | 22-05-2020

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik make...

Afhandeling van loonzaken met betrekking op een eerder tijdvak

Loonadministratie 5 minuten | 25-11-2019

Soms krijgt u te maken met betalingen aan werknemers die bij een eerder tijdvak horen, bijvoorbeeld een loonsverhoging met terugwerkende k...

Infographics

Jaaropgaaf: waar moet u op letten

Loonadministratie Publicatiedatum 22-04-2020

In de infographic ziet u vijf tips over de jaaropgaaf.

De nieuwe WW-premie in de loonadministratie

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 17-12-2019

Per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen 2019

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 14-08-2019

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Wettelijk minimumloon in de lift

Minimumloon Publicatiedatum 14-08-2019

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar hoger. Werkgevers moeten vanaf die momenten dan ook een hoger loon gaan betalen aan de werknemers die precies dat wettelijk...

E-learning

Personeelslening of voorschot
Videocollege
6 minuten
15-12-2016
Uitdiensttreding van werknemers
Videocollege
7 minuten
09-09-2016

Vraag en antwoord

Welk risico loopt het bedrijf als we het loon later uitbetalen?
Sluit uw organisatie een arbeidsovereenkomst af met een werknemer, dan zult u een tijdstip afspreken voor de betaling van het loon. De werknemer krijgt in principe betaald voor het verrichten van arbeid gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week of een maand. Als deze periode... Lees het hele antwoord