Beslagvrije voet per 1 juli 2019 weer omhoog

Per 1 juli 2019 stijgt de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag weer: voor echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd gaat hij van € 1.318,56 naar € 1.324,83. Voor alleenstaanden met of zonder kinderen stijgt de beslagvrije voet per 1 juli naar € 927,38.

24 juni 2019 | Door redactie

Veel organisaties krijgen te maken met een loonbeslag. De schuldeiser legt dan beslag op een deel van het loon van een werknemer met schulden. Het deel wat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud en vaste lasten noemt men de beslagvrije voet. Dit is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. Net als bij de bijstand is de hoogte van de beslagvrije voet afhankelijk van de leeftijd, huwelijkse staat en gezinssituatie van de werknemer. Alle bedragen van de beslagvrije voet per maand gaan per 1 juli 2019, zoals elk half jaar, weer omhoog.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  
echtpaar € 1.324,83
alleenstaande of alleenstaande ouder € 927,38
   
Normen pensioengerechtigde leeftijd  
echtpaar (één of beide pensioengerechtigd) € 1.414,35
alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.038,63
   
Normen tot 21 jaar  
beide partners jonger dan 21 jaar € 457,90
één partner jonger dan 21 jaar € 891,37
beide partners jonger dan 21 jaar met kind € 722,87
één partner jonger dan 21 jaar met kind € 1.156,34
alleenstaande of alleenstaande ouder € 228,95
Basisnorm bij verblijf in inrichting  
alleenstaande ouder of alleenstaande € 252,52
echtpaar € 413,34

 

Gerechtsdeurwaarder controleren

Loonbeslag geldt niet voor alle bedragen die de werknemer uitbetaald krijgt. Op de vakantiebijslag, dertiende maand of belaste bonus mag wel beslag gelegd worden, maar op bijvoorbeeld een vaste kostenvergoeding niet.
Als een loonbeslag van een werknemer meerdere tijdvakken duurt, moet zijn werkgever erop letten dat de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar per 1 juli ook het bedrag aanpast waar hij beslag op legt. Oók voor bestaande beslagen moet hij namelijk rekening houden met de aangepaste bedragen voor de beslagvrije voet per 1 juli 2019.

Wet vereenvoudiging beslag vrije voet per 2021

Werknemers houden bij een loonbeslag soms te weinig geld over om in hun levensonderhoud te voorzien, doordat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet deze groep schuldenaars gaan helpen. Een nieuwe ICT-module moet de beslagvrije voet betrouwbaar kunnen gaan berekenen aan de hand van gegevens uit bijvoorbeeld de polisadministratie van UWV. Het vormgeven van deze ICT-module blijkt echter ingewikkelder te zijn dan verwacht. Het streven is om de wet – die al in 2017 is afgehamerd – per 1 januari 2021 eindelijk in werking te laten treden.