Controle beslagvrije voet bij loonbeslag niet meer nodig

2 maart 2023 | Door redactie

De administratieve rompslomp bij een loonbeslag is de afgelopen jaren flink afgenomen. Tot de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was het essentieel om te controleren of de werknemer niet te weinig overhield, maar dat hoeft gelukkig niet meer. Welke verplichtingen zijn er nu nog over?

Als er loonbeslag wordt gelegd op het inkomen van een werknemer, moet uw organisatie daaraan meewerken. De werknemer hoeft nooit zijn hele loon in te leveren; er is een bepaalde beslagvrije voet om ervoor te zorgen dat de werknemer nog wel in de kosten van zijn levensonderhoud kan voorzien.

Modelmededeling beslagvrije voet voor werknemer

De gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar die het beslag legt, moet de beslagvrije voet voor de werknemer berekenen. Daar is sinds 2021 een automatische rekenmodule voor, die zijn informatie uit de basisregistratie personen en de polisadministratie van UWV haalt.
De werknemer ontvangt dan de modelmededeling beslagvrije voet. Hierin staat wat de hoogte van de beslagvrije voet is en welke gegevens er zijn gebruikt om die te berekenen. De werknemer moet zelf bezwaar maken als hij vindt dat zijn gegevens niet kloppen.

Verklaring derdenbeslag pas na twee weken retour

Uw organisatie krijgt bij een loonbeslag een verklaringsformulier derdenbeslag van de beslaglegger. Dat moet na twee weken ingevuld worden. Pas na twee weken, niet binnen twee weken. Dit is zo bepaald om te voorkomen dat werkgevers het invullen van het formulier snel afraffelen; dit geeft de werkgever alle gelegenheid om met de werknemer met schulden in gesprek te gaan (tool). Bij het controleren van de beslagvrije voet heeft de werkgever geen rol meer, maar tijdens het gesprek met de werknemer kan de beslagvrije voet natuurlijk wel de revue passeren. Werkgever en werknemer kunnen die samen narekenen aan de hand van de website bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.

Wachten met terugsturen op verzoek werknemer

De werknemer moet het – zoals eerder aangegeven – zelf bij de beslaglegger aangeven als zijn gegevens niet kloppen. Dan kan de beslagvrije voet opnieuw berekend worden. Als de werknemer binnen vier weken bezwaar maakt, gaat de nieuwe beslagvrije voet vanaf het begin van het loonbeslag gelden.
Het is verstandig om het verklaringsformulier pas na vier weken terug te sturen als uit het gesprek met de werknemer is gebleken dat hij bezwaar maakt tegen zijn beslagvrije voet. Formeel moet de werknemer uw onderneming actief verzoeken om te wachten met het versturen van het ingevulde formulier, anders is het verplicht om het formulier direct na de twee weken wachttijd terug te sturen.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.