Dezelfde werkwijze bij meerdere loonbeslagen

19 augustus 2019 | Door redactie

Is er beslag gelegd op het loon van een werknemer uit uw organisatie, dan maakt het eigenlijk niet uit of er één of meerdere beslagen voor de betreffende werknemer zijn. Op het papierwerk na, blijft de manier waarop de werkgever ermee moet omgaan, precies hetzelfde.

Een loonbeslag is administratief een bewerkelijke klus. Zeker als een werknemer echt in de penarie zit, kan het gebeuren dat de werkgever verschillende beslagen krijgt. Voor ieder loonbeslag moet de HR- of salarisafdeling de vragenlijsten en formulieren van de deurwaarder of invorderingsambtenaar opnieuw helemaal invullen. Het is daarom slim om een kopietje van het eerste beslag te bewaren, zodat de gegevens stand-by zijn voor een eventueel volgend beslag.

Eerste schuldeiser regelt verdeling

Als het tweede (of volgende) beslag eenmaal is gelegd, verandert er voor uw onderneming niets. De salarisadministratie blijft het deel van het loon waarop beslag is gelegd overmaken naar de rekening van de schuldeiser die het eerste beslag legde. Die is verantwoordelijk voor alle geldende loonbeslagen en moet voor een eerlijke verdeling (naar rato) zorgen.

Beslagvrije voet blijft voor werknemer

Niet het hele loon van de werknemer gaat tijdens een loonbeslag naar de beslaglegger. De werknemer mag de zogenoemde beslagvrije voet houden om in zijn levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van het loon en de privésituatie van de werknemer. De bedragen worden tweemaal per jaar bijgesteld.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.