Fiscus loopt achter met herberekenen beslagvrije voet

De Belastingdienst berekent de beslagvrije voet voor een lopend loonbeslag van vóór 1 januari 2020 opnieuw. Om technische redenen is dat echter nog niet gelukt. De werkgever die dit jaar loon heeft ingehouden voor de Belastingdienst kan hiermee te maken krijgen.

19 april 2021 | Door redactie

Veel organisaties krijgen te maken met een loonbeslag. De schuldeiser legt dan beslag op een deel van het loon van een werknemer met schulden. Het deel wat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud en vaste lasten noemt men de beslagvrije voet. Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet geldt per 1 januari 2021 een nieuwe berekeningswijze van de beslagvrije voet. Deze wordt toegepast op nieuwe loonbeslagen, en lopende loonbeslagen moeten opnieuw worden berekend met deze methode.

Belastingdienst heeft nieuwe berekening nog niet gemaakt

Voor werknemers met een schuld bij de Belastingdienst, kan de werkgever te maken krijgen met een loonbeslag dat de Belastingdienst heeft opgelegd. De fiscus berekent de beslagvrije voet van beslag op loon opnieuw voor die beslagen die op 1 januari 2021 al 12 maanden liepen. Om technische redenen heeft de fiscus de nieuwe berekening echter nog niet kunnen maken. Het is daarom mogelijk dat de werkgever te veel, of juist te weinig loon heeft ingehouden voor de Belastingdienst in de maanden januari, februari of maart 2021.

Werkgever ontvangt te veel ingehouden loon terug

Vanaf april 2021 stopt de Belastingdienst tijdelijk met loonbeslagen waarvan zij de beslagvrije voet niet op tijd opnieuw berekend hebben. Dit doen zij ook als de werknemer de belastingschuld op dat moment nog niet helemaal heeft afbetaald. Is dat het geval, dan ontvangen de werknemer en de werkgever een brief met verdere uitleg en gaat de Belastingdienst de beslagvrije voet opnieuw berekenen. Vervolgens ontvangt de werkgever eventueel te veel ingehouden loon terug, wat hij aan de werknemer moet uitbetalen. Als er te weinig loon ingehouden is, doet de Belastingdienst niets en hoeft de werkgever ook niets te doen.