Geen snelle start Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De app van Stichting Financieel Paspoort maakt geen versnelde invoer van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet mogelijk. Het systeem is niet geschikt om de beslagvrije voet op een juiste wijze te berekenen. De streefdatum voor de wet is nog altijd 2021.

8 mei 2019 | Door redactie

Met de app van Stichting Financieel Paspoort zouden werknemers met schulden zelf gegevens die nodig zijn voor de berekening van de beslagvrije voet (tool) kunnen opvragen bij onder meer de Belastingdienst en UWV. De stichting hoopte met haar app een versnelde invoer van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet mogelijk te maken. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet echter onoverkoombare problemen met het systeem. Zo stelt zij dat er meer gegevens nodig zijn dan de app wettelijk mag opgeven om een juiste beslagvrije voet te berekenen. Bovendien is het de bedoeling dat een schuldenaar op basis van de nieuwe wet zijn medewerking niet meer hoeft te verlenen aan de berekening van de beslagvrije voet.

Gegevens van partner nodig

Eén van de zaken die niet stroken met de al in 2017 afgehamerde wet is dat de werknemer met schulden niet zelf de hoogte van de beslagvrije voet zou moeten mededelen aan zijn werkgever. In haar reactie op Kamervragen (pdf) benoemt Van Ark dat het juist aan de schuldeisers is om de beslagvrije voet te berekenen; nog voordat zij het werkelijke beslag opleggen.
Een ander probleem is het feit dat de app niet de benodigde gegevens van eventuele partners en huisgenoten uit de polisadministratie van het UWV en uit de Basisregistratie Personen kan ophalen.

Invoering wet per 2021

De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet blijkt zeer ingewikkeld te zijn. Om goed af te wegen of een loonbeslag (tool) rechtmatig is, moet er bijvoorbeeld een ICT-module komen. Deze zou een veilige en snelle geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders mogelijk moeten maken, maar is nog altijd niet uitgewerkt. Per 1 januari 2021 zou de wet eindelijk in werking moeten treden.