Gooi papieren over loonbeslag na afloop weg!

Bij een loonbeslag gelden bijzondere regels voor wat betreft de bewaarplicht. U mag de privacy van de werknemer niet in gevaar brengen, maar moet van lopende beslagen natuurlijk wel een deugdelijke administratie bijhouden. Wat mag er wel en niet?

1 augustus 2012 | Door redactie

Als een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar beslag heeft gelegd op het loon van een werknemer, moet u alle papieren bewaren die over dat beslag gaan. Ook moet u een administratie bijhouden waaruit blijkt wat u aan de werknemer verschuldigd bent en wat door het beslag wordt geraakt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u dubbel moet betalen.

Documenten in gesloten envelop bewaren

Voor de documenten rondom het loonbeslag geldt wel geheimhouding. U doet er daarom verstandig aan om de formulieren en vragenlijsten van de schuldeiser in het dossier van de werknemer te bewaren, maar wel in een aparte, gesloten envelop.
U moet het loon van de werknemer naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar blijven overmaken totdat u bericht krijgt dat u hiermee mag stoppen. U mag dus niet zelf de stand van zaken bijhouden en stoppen met afdragen als de schuld volgens u is voldaan.

Na opheffing loonbeslag alles vernietigen

Zodra het loonbeslag is opgeheven, moet u alle documenten erover meteen door de papierversnipperaar halen. U hoeft deze niet – overeenkomstig de bewaarplicht – vijf of zeven jaar te bewaren.