Internetconsultatie nieuwe beslagvrije voet van start

12 maart 2020 | Door redactie

Het Besluit beslagvrije voet is opengesteld op internetconsultatie.nl. Tot en met 3 april 2020 kunnen belanghebbenden hun mening geven over dit besluit, dat moet helpen voorkomen dat werknemers met schulden te weinig geld overhouden voor hun eerste levensbehoeften.

Als een werknemer in de schulden komt, kan er beslag gelegd worden op zijn loon. In dat geval moet zijn werkgever een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werknemer houdt altijd recht op een bedrag om te voorzien in zijn eerste levensbehoefte: de beslagvrije voet. Als die te laag wordt vastgesteld, kan hij niet betalen voor bijvoorbeeld zijn woning of eten. De in 2017 afgehamerde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet dat gaan voorkomen door een eenduidige vaststelling van die beslagvrije voet. De wet moet per 1 januari 2021 in werking treden. De lagere regelgeving rond de beslagvrije voet wordt geregeld in besluiten, waarvan er een tot en met 3 april is opengesteld voor internetconsultatie.

Leefsituatie en inkomen tellen mee

Het Besluit beslagvrije voet stelt nu onder meer het invoeren van een centrale rekendienst voor. Die bestaat uit een samenwerking tussen UWV en Stichting Inlichtingenbureau (IB). Voor de berekening van de beslagvrije voet kijkt deze dienst naar de leefsituatie en het belastbaar inkomen van de schuldenaar. De informatie over de leefsituatie kan worden herleid uit de Basisregistratie Personen en het belastbaar inkomen uit de polisadministratie van UWV.