Loonbeslag bij ontbreken zorgverzekering

15 april 2011 | Door redactie

Het kan zomaar zijn dat uw organisatie binnenkort zorgpremie op het loon van uw werknemers moet gaan inhouden. Sinds een maand zijn werkgevers namelijk verplicht om mee te werken aan het opsporen en aanmanen van mensen zonder zorgverzekering. Als het zover komt dat het College voor zorgverzekeringen een verzekering voor hen afsluit, wordt de premie verhaald op hun inkomsten.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is sinds 15 maart 2011 actief bezig met het opsporen van mensen die nog geen zorgverzekering hebben afgesloten. Opgespoorde onverzekerden krijgen vervolgens drie maanden de tijd om alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Als dat niet gebeurt, kan de betrokkene tweemaal een boete krijgen. Als de situatie daarna nog niet is veranderd, sluit het CVZ een zorgverzekering voor deze persoon af en betaalt daar dan een jaar lang de premie voor. Deze premie wordt verhaald via het loon – of de uitkering of het pensioen – van de betreffende persoon. Dat betekent dat uw organisatie op termijn met zo’n loonbeslag te maken krijgt als dit om een werknemer van uw onderneming gaat.

Buitenlandsituaties vragen vooral aandacht

Vooral werknemers die in het buitenland wonen maar in Nederland werken of andersom, hebben vaak (onterecht) geen zorgverzekering afgesloten. Let dus even op zulke situaties.
Van het loonbeslag krijgt de werkgever uiteraard bericht van het CVZ en de betrokken werknemer is hierover ook al geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om hem daar nogmaals op te wijzen. Uw organisatie moet het ingehouden bedrag elke maand aan het CVZ overmaken. Anders zal het CVZ de premie op uw onderneming verhalen. En deze kosten later op de werknemer verhalen, is in dat geval niet toegestaan.