Loonbeslag per 2019 aangevuld met ander derdenbeslag

19 september 2017 | Door redactie

Als een werknemer in de schulden komt, kan er onder andere beslag gelegd worden op zijn loon. Dit is een vorm van derdenbeslag. Uit de Overige fiscale maatregelen 2018 blijkt dat de Belastingdienst meer mogelijkheden krijgt om zo’n derdenbeslag te leggen.

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag. Derdenbeslag houdt in dat een schuldeiser beslag legt op gelden of zaken van de schuldenaar die een derde onder zich heeft. In het geval van loonbeslag (tool) is dit het loon van de werknemer dat zijn werkgever aan hem uitbetaalt. Naast deze zogenoemde mogelijkheid van rechtsvorderlijk derdenbeslag kent de Invorderingswet voor de Belastingdienst de vereenvoudigde derdenbeslagprocedure. Deze procedure is in de huidige regelgeving slechts mogelijk op een beperkt aantal vorderingen.

De beoordeling van de lening

Per 2019 is het voor de Belastingdienst ook mogelijk om via de vereenvoudigde derdenbeslagprocedure op andere geldvorderingen dan loon op een vereenvoudigde wijze derdenbeslag te leggen. Onder deze andere vorderingen vallen de gelden bij betaaldienstverleners bij wie de belastingschuldige één of meer rekeningen houdt, verzekeraars bij wie de belastingschuldige een verzekeringspolis heeft en opdrachtgevers van belastingschuldigen die een onderneming drijven. De Belastingdienst heeft één jaar voorbereidingstijd nodig om de voorgestelde maatregel te implementeren. De maatregel treedt daarom per 1 januari 2019 in werking, als de Belastingplannen worden aangenomen.