Meerdere beslagleggers bij loonbeslag: wie gaat voor?

5 juni 2023 | Door redactie

Een werkgever kan te maken krijgen met meerdere beslagleggers die een beslag leggen op het loon van een werknemer. In principe is de eerste beslaglegger het aanspreekpunt. Maar als een volgende beslaglegger voorrang heeft, neemt hij die functie over.

Als een werknemer schulden heeft, kan er beslag gelegd worden op zijn loon door een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werkgever moet dan een deel van het loon rechtstreeks overmaken naar de beslaglegger. Het is mogelijk dat er door meerdere deurwaarders (of invorderingsambtenaren) tegelijk loonbeslag voor een werknemer wordt opgelegd. In dat geval neemt één van de beslagleggers de rol van coördinerend deurwaarder op zich.

Coördinerend deurwaarder zorgt voor verdeling afbetaalde schuld over schuldeisers

Deze coördinerend deurwaarder is het aanspreekpunt voor de werkgever voor alles wat met het beslag van de werknemer te maken heeft. De werkgever draagt het verschuldigde totaalbedrag af aan de coördinerend deurwaarder en die zorgt voor de juiste verdeling ervan in de correcte volgorde qua preferentie over de diverse betrokken beslagleggers.

Aanspreekpunt voor beslaglegging kan veranderen

De coördinerend deurwaarder is niet altijd degene die als eerste beslag heeft gelegd. Het kan namelijk zijn dat de vordering van een andere beslaglegger voorrang heeft. De beslaglegger die voorrang heeft, neemt dan de rol van coördinerend deurwaarder op zich.
U moet wel voor elk beslag binnen vier weken informatie over het inkomen van de werknemer aan de betreffende beslaglegger aanleveren. Bewaar daarom altijd een kopie van de ingestuurde verklaring van het eerste beslag. Die komt goed van pas bij eventuele latere beslagleggingen.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.