Niet alleen deurwaarder mag loonbeslag leggen

21 februari 2024 | Door redactie

Het zit er dik in dat uw onderneming een keer te maken krijgt met een loonbeslag van een werknemer. De schuldeiser laat dan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Er zijn ook andere partijen die zo’n beslag kunnen afdwingen.

Een schuldeiser kan niet zelf naar de werkgever van zijn schuldenaar stappen om een deel van het loon op te eisen. Hij moet daar een gerechtsdeurwaarder voor in de arm nemen die uit naam van de schuldeiser beslag legt. Daarvoor moet een rechter toestemming geven.

Soms geen tussenkomst deurwaarder nodig

In bepaalde gevallen kan het loonbeslag worden gelegd door een zogenoemde  invorderingsambtenaar. Die kan zonder tussenkomst van de rechter of een gerechtsdeurwaarder een loonbeslag opleggen. Invorderingsambtenaren kunnen rechtstreeks handelen uit naam van de overheid, gemeente of Belastingdienst (achterstallige heffingen), maar ook het Centraal Justitieel Incassobureau (openstaande boetes), de IB-groep (niet-betaalde studieschulden), de Sociale Verzekeringsbank (terugvordering teveel betaalde uitkering), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (niet-betaalde partner- en kinderalimentatie) of het College van Zorgverzekeringen (betalingsachterstand zorgverzekering).  

Werkgever via UWV te achterhalen

Deurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen bij UWV navragen wie de werkgever is van de schuldenaar. Dat maakt het relatief eenvoudig om de schuld via een loonbeslag te innen. Uw organisatie moet meewerken aan een verzoek tot loonbeslag, ook al brengt dat heel wat extra werk met zich mee.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.