Nieuwe bedragen beslagvrije voet bekend

14 juli 2016 | Door redactie

De beslagvrije voet wordt op termijn eenvoudiger. Dit bedrag zal straks gebaseerd zijn op één vast bedrag per leefsituatie. Uit het recent gepubliceerde conceptwetsvoorstel voor de wet vereenvoudiging beslagvrije voet blijkt om welke vaste bedragen het gaat. Dit voorstel kan uw organisatie in de onlangs geopende internetconsultatie van commentaar voorzien.

Uw organisatie kan tot en met 16 augustus 2016 reageren op de nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Het huidige conceptwetsvoorstel zal aangepast worden naar aanleiding van de reacties in de internetconsultatie. Daarna wordt het wetsvoorstel aan de afdeling advisering van de Raad van State aangeboden. Vervolgens gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De beoogde datum waarop de nieuwe regels in werking treden komt in het definitieve wetsvoorstel te staan. Uit eerdere Kamerstukken blijkt dat de berekening waarschijnlijk per 1 januari 2017 wijzigt.

De informatie is afkomstig uit bestaande registraties

Als de nieuwe regels in werking treden, is de beslagvrije voet bij loonbeslag voortaan een vast bedrag dat afhankelijk is van de leefsituatie van de werknemer én zijn belastbaar jaarinkomen. In bijlage 1 bij het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet (pdf) is aangegeven welke mogelijkheden er zijn. Met deze nieuwe berekening wil de overheid ervoor zorgen dat de beslagvrije voet eenvoudig berekend kan worden. De meest in het oog springende wijziging is dat de informatie die nodig is om de berekening te kunnen maken afkomstig is uit bestaande registraties. Tot nu toe moest de werknemer met schulden deze informatie aanleveren, maar dit ging vaak mis. Hierdoor werd de beslagvrije voet vaak verkeerd vastgesteld. De nieuwe regels moeten dit voorkomen.