Nu al verbeteringen aan systeem bij loonbeslag

1 april 2015 | Door redactie

Omdat het aanpassen van de wetgeving op het gebied van de beslagvrije voet bij loonbeslag veel tijd kost, hebben staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie alvast een aantal snelle reparaties geformuleerd waarvoor de wet niet op de schop hoeft.

U las in het bericht ‘Beslagvrije voet bij loonbeslag moet simpeler’ al dat Klijnsma en Dijkhoff de huidige systematiek voor het bepalen van de beslagvrije voet bij loonbeslagen en schuldsanering willen vereenvoudigen. Hiervoor is aanpassing van de wet nodig en daar gaat nogal wat tijd overheen. Vooruitlopend op de herziening van de beslagvrije voet willen de bewindslieden daarom al een aantal verbeteringen aan het bestaande systeem doorvoeren waarvoor geen wetswijziging nodig is.

Communicatie over beslagvrije voet moet duidelijker

Allereerst gaat het om verbeteringen op het gebied van communicatie. De informatie bij loonbeslag is voor werknemers namelijk maar moeilijk te begrijpen. Daardoor geven ze vaak niet alle relevante gegevens door, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van het bedrag dat ze tijdens het loonbeslag mogen houden. De bewindslieden gaan daarom onder meer regelen dat:

  • er bij een beslagexploot een nieuw modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’ komt, waar de werknemer duidelijk in kan zien welke informatie hij moet geven voor het bepalen van de (juiste) beslagvrije voet;
  • gerechtsdeurwaarders werknemers op twee extra momenten gaan wijzen op het belang van het aanleveren van de juiste gegevens voor het loonbeslag;
  • de overheid een tool ontwikkelt waarmee werknemers zelf snel hun beslagvrije voet (bij benadering) kunnen uitrekenen;
  • er meer berichtgeving komt over rechtszaken waaruit blijkt dat bepaalde loonbestanddelen – zoals reële onkostenvergoedingen – buiten het beslag blijven;
  • de mogelijkheden worden onderzocht voor uniforme uitvraag van de gegevens voor het bepalen van de beslagvrije voet.

Alle beslagen in het beslagregister van de KBvG

Een ander gebied waar verbeteringen nodig zijn, is de incasso van loonbeslagen. Als er meerdere schuldeisers zijn, moeten die hun incassohandelingen beter op elkaar afstemmen. Het beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft ontwikkeld en waar dit jaar alle gerechtsdeurwaarders toegang toe krijgen, is een stap in de goede richting. Ook de overheid wil in de toekomst op dit register aansluiten.