Onkostenvergoeding niet bij loonbeslag

8 januari 2013 | Door redactie

Als er een loonbeslag wordt gelegd op het salaris van uw werknemer, hoeft u de onkostenvergoeding hierbij niet mee te rekenen. Het gevolg kan dan namelijk zijn dat uw werknemer die door het loonbeslag 10% onder het bijstandsniveau zou komen te werken, op grond van zijn arbeidsovereenkomst ook nog andere kosten zou moeten maken.

Als een deurwaarder of overheidsinstantie beslag legt op het loon van een werknemer, heeft u te maken met de zogenoemde beslagvrije voet. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat een werknemer – ondanks het loonbeslag – voldoende inkomen overhoudt om van te kunnen leven. Als uitgangspunt geldt dat de beslagvrije voet 90% bedraagt van de voor de werknemer geldende bijstandsnorm.

Beslagvrije voet verhogen of verlagen

De beslagvrije voet kan worden verhoogd als een werknemer bijvoorbeeld een hoge huur heeft of als de kosten van de ziektekostenverzekering hoog zijn. Maar de deurwaarder kan de beslagvrije voet ook verlagen als de partner van de werknemer een hoog salaris heeft.

Onkostenvergoeding gewoon uitbetalen

Betaalt u aan uw werknemer een onkostenvergoeding, dan valt dit niet onder het loonbeslag. U kunt deze vergoeding dan gewoon uitbetalen aan uw werknemer. Hij maakt tijdens de periode van het loonbeslag immers ook nog steeds deze kosten.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.