Per 1 januari 2021 vereenvoudiging beslagvrije voet

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking treedt. Na jaren vertraging is het dan eindelijk zover.

14 december 2020 | Door redactie

Zoals eerder toegezegd, heeft staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin december de Tweede Kamer geïnformeerd over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Hij kondigde aan dat de wet per 1 januari 2021 in werking kan treden, nu een groot deel van de betrokken organisaties inmiddels ver genoeg gevorderd is met de ontwikkeling van de ICT-voorzieningen en de inrichting van de werkprocessen. Er gelden wel twee overgangstermijnen bij de nieuwe berekening van de beslagvrije voet voor het loonbeslag.

Sommige gemeenten zijn nog niet gereed

Voor beslagleggende organisaties is het mogelijk om vanaf 1 januari 2021 gedurende maximaal zes maanden de oude berekeningswijze te gebruiken voor de beslagen die zij opleggen in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Ze moeten hiervoor een gemotiveerd verzoek hebben ingediend. De staatssecretaris verwacht dat hier een beperkt aantal gemeenten en waterschappen gebruik van zal maken.

Lopende beslagen nog een jaar lang om te zetten

In 2021 worden de ‘oude’ beslagvrije voeten in fasen vervangen. Die beslagvrije voeten moeten verplicht opnieuw worden berekend. Het is de bedoeling dat alle lopende beslagen worden omgezet naar een beslag dat voldoet aan de regels uit de nieuwe wet. Dat betekent dat in alle beslagen die dateren van vóór 1 januari 2021 een nieuwe beslagvrije voet moet zijn vastgesteld vóór 1 januari 2022.

Gegevens uit de polisadministratie

De wet biedt een oplossing voor de onwenselijke situatie waarbij de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld vanwege het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van de gegevens die onder de huidige wettelijke regels nodig zijn om een juiste berekening te kunnen uitvoeren. De wet vereenvoudigt de berekeningswijze zo dat een beslagleggende partij in de meeste gevallen op basis van de informatie uit de Basisregistratie Personen en de polisadministratie van UWV de beslagvrije voet correct kan berekenen. De nadere regelgeving staat in een wijziging van het Besluit beslagvrije voet, dat eerder al werd gepubliceerd.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.