Per 2021 vereenvoudigde beslagvrije voet bij loonbeslag

Het streven is om de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De Tweede Kamer is onlangs geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de in 2017 afgehamerde wet.

21 februari 2019 | Door redactie

Werknemers houden bij een loonbeslag mogelijk te weinig geld over om in hun levensonderhoud te voorzien, als de beslagvrije voet (tool) te laag is vastgesteld. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet deze groep schuldenaars gaan helpen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in de onlangs gepubliceerde Kamerbrief (pdf) aan wat de plannen zijn om de wet dan eindelijk per 1 januari 2021 in te kunnen laten gaan. Sommige tussenstappen kunnen waarschijnlijk al eerder van kracht worden, zoals de ophoging van de beslagvrije voet bij jongeren.

Coördinerende deurwaarder

De bedoeling van de wet is onder andere dat één deurwaarder coördinerende taken op zich neemt, zodat een schuldenaar niet met veel verschillende deurwaarders (tool) te maken hoeft te krijgen. Uitwisseling van informatie zal dan altijd in overleg met deze deurwaarder plaatsvinden. Staatssecretaris Van Ark zegt toe dat zij de Tweede Kamer nog voor de zomer 2019 inhoudelijk zal informeren over deze plannen.

Veilige ICT-aanpassingen

Na de invoering van de nieuwe wet is de beslagvrije voet te bepalen aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de polisadministratie. Hiervoor is een betrouwbare ICT-module nodig, die de komende periode verder vorm moet krijgen. Na recentelijk afgerond onderzoek hebben UWV en de Belastingdienst uitgesproken dat de streefdatum van 1 januari 2021 goed haalbaar is.

Routeervoorziening voor gegevensuitwisseling

Om goed af te wegen of een loonbeslag rechtmatig is, is een veilige en snelle uitwisseling van gegevens nodig tussen overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders. Na vergelijkend onderzoek tussen verschillende opties is er gekozen voor een zogeheten routeervoorziening. Dit beslagregister, dat al sinds 2015 in een andere vorm voor gerechtsdeurwaarders bestaat, zal mogelijk in het derde kwartaal van 2019 online te toetsen zijn.