Verreken uw vorderingen vóór start loonbeslag

5 september 2012 | Door redactie

Op het moment dat u bericht krijgt dat er beslag wordt gelegd op het loon van een werknemer, weet u dat er de komende periode niet veel meer bij hem te halen zal zijn. Het is in zo’n geval toegestaan om openstaande vorderingen die u nog op de werknemer heeft nog vóór de afdracht van het loonbeslag te verrekenen.

Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Verzoek tot loonbeslag is niet vrijblijvend’, is uw onderneming verplicht om mee te werken aan een opgelegd loonbeslag. U moet dan vanaf de eerstvolgende periodieke betaling het voorgeschreven deel van het loon overmaken naar de rekening van de gerechtsdeurwaarder of invorderingsinstantie.

Voorschot van tevoren verrekenen

Als de werknemer bij uw onderneming ook nog openstaande schulden heeft, bijvoorbeeld omdat u hem een voorschot heeft gegeven of te veel loon heeft betaald, mag u deze verrekenen voordat u tot afdracht aan de schuldeiser overgaat. U moet wel de beslagvrije voet respecteren, zodat de werknemer niet helemaal met lege handen komt te staan.