Voorlopig geen kostendelersnorm loonbeslag

17 juni 2015 | Door redactie

Veel administrateurs hebben wel eens te maken met een loonbeslag. Als hier sprake van is, bent u verplicht om mee te werken. Het kabinet was van plan om het systeem van de beslaglegging te wijzigen, omdat er op dit moment een groot aantal administratieve lasten aan verbonden zijn. Eén van de vernieuwingen was de kostendelersnorm. Onlangs werd bekend dat het kabinet deze norm niet gaat invoeren. Als de volledige nieuwe berekeningsmethode van de beslagvrije voet bekend is, volgt er een definitief besluit.

In het nieuwsartikel ‘Eerste aanpassingen in systeem loonbeslag’ kon u lezen over de voornemens om het systeem voor de vaststelling van de beslagvrije voet te wijzigen. Dit is het minimale deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, omdat de werknemer moet kunnen blijven leven. Eén onderdeel van de aanpassingen was de invoering van een kostendelersnorm, per 1 juli 2015. Dit is een criterium dat inhoudt dat het beslagvrije deel van het inkomen lager wordt, naarmate de werknemer met meer volwassenen (kostendelers) in een woning verblijft. Het deel van het salaris dat boven de beslagvrije voet uitkomt, moet u overmaken aan de deurwaarder.

Het plan heeft de uitvoeringstoets niet doorstaan

Verschillende betrokkenen, zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de Nationale Ombudsman en de Belastingdienst, hebben aan het kabinet laten weten dat de invoering van de kostendelersnorm zou leiden tot meer complexiteit. Daarnaast zouden er volgens deze belanghebbenden hogere uitvoeringskosten ontstaan. U bent alleen verplicht om aan een loonbeslag mee te werken als de deurwaarder een vonnis van de rechter heeft of als er een invorderingsambtenaar komt met een dwangbevel. Om te controleren of de bezwaren hout snijden, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan staatssecretaris Wiebes van Financiën gevraagd om dit na te gaan. In een uitvoeringstoets is hij nagegaan wat de gevolgen van de verandering zijn. Onlangs rapporteerde staatssecretaris Klijnsma de uitkomsten in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Uit dit verslag blijkt dat de kostendelersnorm per 1 juli 2015 niet zal worden ingevoerd. Of het criterium er definitief niet komt is nog niet duidelijk. Haar eindoordeel zal het kabinet baseren op de toekomstige nieuwe regelgeving die de gehele berekening van de beslagvrije voet wijzigen.