Wat valt er allemaal onder een loonbeslag?

15 augustus 2012 | Door redactie

Als een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag legt op het loon van een werknemer, moet u alles behalve de zogenoemde beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger. Er zijn echter een paar zaken die niet onder het beslag vallen. Die mag de werknemer zelf houden.

In principe vallen alle vorderingen die de werknemer op uw onderneming heeft of zal krijgen onder het loonbeslag. Daarbij kunt u denken aan zijn reguliere salaris, maar ook aan bonussen of een 13e maand. Voor vakantiebijslag geldt dat het hele bedrag dat u nog niet heeft uitbetaald onder het beslag valt, dus ook het deel dat de werknemer feitelijk al opbouwde vóór het loonbeslag. Ook een ontslagvergoeding is vatbaar voor beslag.

Achterstallig loon valt niet onder loonbeslag

Voor andere aanspraken op periodieke betalingen die er al waren vóór de beslaglegging geldt dat deze niet onder het beslag vallen. Dat betekent dat u achterstallig loon uit de periode vóór beslaglegging gewoon aan de werknemer mag uitkeren.
Ook kostenvergoedingen mag u naar de werknemer zelf overmaken. Deze zijn immers bedoeld om kosten die hij voor zijn werk maakt te compenseren. Die kosten maakt hij ook tijdens het loonbeslag nog steeds.

Ook toeslagen gaan gewoon naar werknemer

Toeslagen die de werknemer van de overheid ontvangt, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of bijzondere bijstand vallen eveneens niet onder het beslag.

Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.