Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

2 november 2020

Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag dat door een deurwaarder wordt opgelegd?

Als een werknemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kunnen schuldeisers beslag leggen op zijn inkomen: loonbeslag. U bent dan verplicht om een deel van het inkomen van de werknemer over te maken naar de deurwaarder of invorderingsambtenaar. Voordat het tot een loonbeslag komt, kan de werknemer zelf ingrijpen. Als een werknemer met schulden wil vermijden dat er door de rechter of een invorderingsambtenaar beslag op zijn loon wordt gelegd, kan hij zelf afspraken maken met zijn schuldeiser. Hij kan bijvoorbeeld afspreken dat hij een deel van zijn recht op salaris aan de schuldeiser overdraagt. 

Akte van cessie ondertekenen

Vaak zal een schuldeiser alleen met zo'n betalingsregeling instemmen als de werknemer een zogenoemde akte van cessie ondertekent. Deze akte kan niet eenzijdig worden opgezegd tot de schuld helemaal is ingelost en zorgt ervoor dat een deel van het recht op salaris officieel wordt overdragen aan de schuldeiser. Als de schuldeiser en de werknemer de akte beiden ondertekenen is uw organisatie verplicht om de looncessie uit te voeren.
In dat geval maakt u ieder loontijdvak een deel van het nettoloon van de werknemer rechtstreeks over aan de schuldeiser van die werknemer. De akte van cessie gaat vóór loonbeslag. U mag dus geen loonbeslag meer uitvoeren als de looncessie al het loon van de werknemer beslaat dat niet onder de beslagvrije voet (zie hierna) valt, tenzij het loonbeslag eerder is opgelegd.

Beslagvrije voet geldt ook bij looncessie

Net als bij een loonbeslag geldt bij een looncessie een beslagvrije voet. De werknemer moet immers nog wel geld overhouden om zijn vaste lasten te betalen en in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer (alleenstaand, getrouwd of samenwonend en met of zonder kinderen). In het algemeen bedraagt de beslagvrije voet 90% van bijstandsnorm die voor de werknemer geldt.Meer informatie over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag vindt u in de toolbox Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens.