Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet uw organisatie gedurende twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. In het eerste ziektejaar geldt bovendien het wettelijk minimumloon als ondergrens. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage dan 70% zijn afgesproken. In bepaalde situaties kan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever opgeschort of stopgezet worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een werknemer zich niet conform de voorschriften gedraagt en hij daar al eerder op is aangesproken.

 

 

Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 27-03-2023

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt hij nog 70% van zijn loon uitbetaald....

Wanneer heeft een oproepkracht recht op een ZW-uitkering?

Ziektewet | Publicatiedatum 10-03-2023

Ik had begrepen dat onze organisatie geen loon hoeft door te betalen aan oproepkrachten als ze ziek worden. Krijgen ze dan altijd een Ziektewet-uitkering van UWV?

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen?

Het derde ziektejaar van werknemers goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter 6 minuten | 10-03-2023

Na twee jaar lang het loon te hebben doorbetaald bij ziekte, wordt een werkgever soms geconfronteerd met nóg een schok: een verplicht derde...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte 5 minuten | 27-02-2023

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap 4 minuten | 23-01-2023

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 10-03-2023

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Er kunnen afspraken zijn over wachtdagen en re-integratie.

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 01-12-2021

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Heeft u een vraag over Loondoorbetaling bij ziekte?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Loondoorbetaling bij ziekte?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie