Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet uw organisatie gedurende twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. In het eerste ziektejaar geldt bovendien het wettelijk minimumloon als ondergrens. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage dan 70% zijn afgesproken.In bepaalde situaties kan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever opgeschort of stopgezet worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een werknemer zich niet conform de voorschriften gedraagt en hij daar al eerder op is aangesproken.

Sommige werknemers komen bij ziekte in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet. Voor hen heeft uw organisatie geen loonsoodbetalingsplicht.

 

Nieuws

Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring

20-06-2024

UWV kijkt per 1 juli 2024 bij een WIA-beoordeling tijdelijk alleen nog naar het feitelijke verdienvermogen van een langdurig arbeidsongeschi...

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

11-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

Auto van de zaak inleveren bij ziekte

01-05-2024

Voor werkgevers is het vaak de vraag wat er gebeurt met de auto van de zaak op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Mag de werkneme...

Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

18-04-2024

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek....