Aantal loonsancties in 2014 flink afgenomen

20 mei 2015 | Door redactie

Sinds kort kunt u het re-integratieverslag van een zieke werknemer ook online indienen. UWV verwacht hierdoor in 2015 minder loonsancties aan werkgevers te hoeven opleggen. In 2014 was er ook al sprake van een daling van het aantal loonsancties ten opzichte van 2013.

Werkgevers kunnen van UWV een loonsanctie opgelegd krijgen als zij niet voldoen aan hun verplichtingen bij de re-integratie van een werknemer die arbeidsongeschikt geraakt is. Deze loonsanctie houdt in dat zij langer dan de gebruikelijke twee jaar het loon van de zieke werknemer moeten doorbetalen. Uit de bijlage bij het jaarverslag 2014 (pdf) van UWV blijkt dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 25% lager was dan in 2013.

Twee soorten loonsancties

Uw organisatie kan twee verschillende soorten loonsancties krijgen: een inhoudelijke loonsanctie als u niet hard genoeg uw best gedaan heeft om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren of een administratieve loonsanctie als uw organisatie niet (op tijd) voldoet aan de administratieve verplichtingen die u heeft op basis van de Wet verbetering poortwachter. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de werkgever het re-integratieverslag te laat inlevert.

UWV verwacht verdere daling door digitaal aanleveren

UWV verwacht dat het aantal loonsancties in 2015 nog lager zal zijn dan in 2014, omdat het sinds kort mogelijk is om online het re-integratieverslag van een werknemer aan te leveren. U doet dat via het werkgeversportaal UWV. U kunt de nieuwe digitale formuleren van UWV eerst op uw computer invullen en opslaan voor uw eigen administratie en vervolgens in één keer alles uploaden. U krijgt van UWV een bevestiging zodra alle formulieren ontvangen zijn.