Al per 2022 aparte Aof-premie voor kleine werkgever

Eerder kondigde het kabinet een premievermindering van € 450 miljoen aan, waar alle werkgevers van zouden profiteren. De Belastingdienst vindt dit voorstel echter onuitvoerbaar. De focus ligt nu op een gedifferentieerde Aof-premie.

24 december 2019 | Door redactie

In juni 2019 publiceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een concept van het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Eén van de maatregelen uit dit voorstel was de invoering van een jaarlijkse korting op de Aof-premie van maximaal € 1.200 per administratieve eenheid van de werkgever. Die maatregel zou per 1 januari 2021 in moeten gaan. De minister meldt nu in een Kamerbrief dat de Belastingdienst verwacht door de handhaving van de maatregel in de problemen te komen. De fiscus ziet daarom de maatregel als onuitvoerbaar.

Gedifferentieerde Aof-premie is eerder uit te voeren

De premievermindering zou uiterlijk in 2024 vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie, die specifiek kleine werkgevers tegemoet moet komen voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte (infographic). Uit overleg met UWV en de Belastingdienst is gebleken dat deze gedifferentieerde Aof-premie eerder is in te voeren dan per 2024. De minister zet nu in op invoering per 2022. Vóór de zomer van 2020 kan de Tweede Kamer daarvoor een wetsvoorstel verwachten. Wat er in het overgangsjaar 2021 gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Advies bedrijfsarts leidend bij toets van re-integratie

Voor de andere twee maatregelen uit het eerder gepubliceerde conceptwetsvoorstel, wil de minister ook in 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen. Het gaat om deze maatregelen:

  • Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer wordt leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV.
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden kan vijf jaar lang niet verlaagd worden vanwege inkomsten uit arbeid.

Beoogde ingangsdatum van deze maatregelen is 1 januari 2021.