Alle Participatiewetters straks in no-riskpolis

5 september 2016 | Door redactie

Niet alleen werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, maar álle werknemers die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren, vallen straks onder de no-riskpolis. Dat kan werkgevers een hoop geld schelen.

Werkgevers hoeven vanaf 2017 mogelijk het loon van een grote groep werknemers niet meer door te betalen als zij ziek worden. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 staat namelijk dat vanaf 1 januari 2017 de no-riskpolis geldt voor alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Dat betekent dat hun werkgever niet opdraait voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte én dat de werknemers niet meetellen voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Harmonisatie beoogde hele doelgroep

Toen de verschillende instrumenten uit de Participatiewet geharmoniseerd werden, was het eigenlijk al de bedoeling om de no-riskpolis voor de hele doelgroep van de Participatiewet te laten gelden. Die bedoeling werd tot nu toe nog niet waargemaakt: de no-riskpolis geldt nu namelijk voor de doelgroep van de banenafspraak. Dat zijn werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen én niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Wijzigingen moeten nog afgehamerd worden

De wijziging voor de no-riskpolis staat in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017. Dat voorstel bevat alleen kleine wijzigingen en moet bovendien nog goedgekeurd worden. Pas als de Tweede en  Eerste Kamer ermee instemmen, is het zeker dat de no-riskpolis per 2017 voor álle Participatiewetters geldt.  

Bijlagen bij dit bericht