CDA wil loondoorbetalingsplicht van acht weken

2 december 2015 | Door redactie

Het CDA wil dat uw organisatie zieke werknemers straks nog maar acht weken hoeft door te betalen bij ziekte, in plaats van de nu geldende twee jaar. Na de eerste acht weken moeten zieke werknemers een uitkering krijgen om de twee jaar vol te maken. Deze regeling zou ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten gelden.

De partij lanceerde het voorstel in de Volkskrant. Met dit plan wil het CDA werkgevers in het mkb stimuleren om werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Het CDA hoopt dat als uw organisatie een zieke werknemer nog maar acht weken hoeft door te betalen, de drempel lager wordt om werknemers in vaste dienst te nemen omdat het financieel risico zo beperkt wordt. Is de werknemer langer ziek, dan moet hij via een algemene verplichte basisverzekering een uitkering krijgen tot maximaal twee jaar van de ziekteperiode.

Basisverzekering ook voor zzp’ers

De regeling moet ook openstaan voor zzp’ers Deze groeiende groep op de arbeidsmarkt heeft zich zelden verzekerd (tool) tegen inkomensverlies door ziekte. Hierdoor zijn ze weliswaar goedkoper dan werknemers in vaste dienst, maar lopen ze ook een groot risico. Het CDA wil daarom dat zzp’ers ook verplicht worden om zich collectief te verzekeren. Waar een werkgever het loon van een werknemer de eerste acht weken doorbetaalt, geldt voor de zzp’er een wachtperiode. Na die acht weken moet de zzp’er ook een uitkering ontvangen tot maximaal twee jaar van de ziekteperiode.

Hervorming loondoorbetaling hoog op de agenda

Het voorstel van het CDA om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte te hervormen volgt in een reeks van vergelijkbare plannen. Al langer gaan er stemmen op om de loondoorbetaling voor in ieder geval het mkb te verkorten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet op dit moment onderzoek naar alternatieve regelingen, hoewel het CPB al heeft doorgerekend dat een korte loondoorbetalingstermijn met een aanvullende collectieve regeling ten koste kan gaan van de werkgelegenheid. De minister richt zich nu op het terugbrengen van de loondoorbetalingsplicht tot één jaar, met een collectieve verzekering voor het tweede jaar (tool)