Eén jaar loondoorbetaling bij ziekte

9 oktober 2015 | Door redactie

Vanaf 2017 hoeven kleinere werkgevers mogelijk nog maar één jaar het loon door te betalen bij ziekte van een medewerker. Daarmee vervalt voor deze werkgevers een groot bedrijfsrisico. Voor grotere werkgevers blijft de loondoorbetalingsplicht op twee jaar staan.

Voornamelijk kleine organisaties zien de twee jaar durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een groot bedrijfsrisico. Het kabinet wil dit risico dan ook verkleinen en heeft hiervoor mogelijke oplossingen laten onderzoeken. De – volgens het kabinet – enige haalbare oplossing staat onder meer beschreven in een onderzoeksrapport over zelfstandigen zonder personeel (pdf, pagina 83). Door deze maatregel hoeven kleine werkgevers het loon bij ziekte maximaal één jaar door te betalen. Het tweede ziektejaar betaalt UWV.

UWV neemt tweede ziektejaar voor zijn rekening

In de nieuwe regeling moeten kleine werkgevers voor de collectieve verzekering in het tweede ziektejaar een sectorale premie betalen. Hierbij geldt een organisatie met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom als kleine werkgever. De re-integratieplicht (tool) in het tweede ziektejaar komt bij UWV te liggen. De regeling is vrijwillig, maar voor kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, zal de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht gelden. De nieuwe regeling kan vanwege de benodigde wetswijzigingen pas in 2017 in werking treden.

Regels loondoorbetalingsplicht gewijzigd

Het wijzigen van de regels voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is al langer een onderwerp voor het kabinet. Minister Asscher van SZW liet daarom onderzoek doen naar de mogelijkheden tot hervorming van de regels. Naar aanleiding hiervan verscheen voor Prinsjesdag het bericht dat de minister niet tot een oplossing was gekomen, maar nu blijkt hij toch maatregelen te willen treffen.