Effecten hervorming loondoorbetaling zijn gering

5 november 2015 | Door redactie

Het beperken van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte zal kleine werkgevers waarschijnlijk niet stimuleren om meer werknemers aan te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het CPB onderzocht de mogelijke effecten van een hervorming van de loondoorbetaling. Hierbij keek het planbureau naar de effecten van een collectieve verzekering na zes maanden voor kleine werkgevers (tot ongeveer tien werknemers) en één jaar bij werkgevers tot 250 werknemers. Uit de doorrekening van het CPB blijkt dat deze hervorming van de loondoorbetaling er niet toe zal leiden dat kleine werkgevers extra werknemers in dienst zullen nemen als de verplichte loondoorbetaling beperkt wordt. Dit is opmerkelijk, aangezien de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vaak wordt genoemd als drempel voor het aannemen van nieuwe werknemers.

Kabinet heeft andere plannen voor hervorming

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de structurele werkgelegenheid af zal nemen met 0,1%. De reden hiervoor is dat meer werknemers sneller zullen doorstromen naar een WIA-uitkering. De collectieve werkgeverslasten zullen bovendien toenemen met € 600 miljoen. Het onderzoek is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Deze onderzochte hervorming van de loondoorbetaling wijkt overigens af van het voorstel dat het kabinet gaat uitwerken en in het voorjaar van 2016 wil presenteren. Het kabinet wil de loondoorbetalingsverplichting terugbrengen naar één jaar, met een collectieve verzekering voor het tweede jaar. Deze verzekering zou dan vrijwillig moeten zijn.