Internetconsultatie voor gedifferentieerde Aof-premie online

Kleine werkgevers gaan misschien per 2022 al een lagere Aof-premie betalen dan middelgrote en grote werkgevers. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De gedifferentieerde Aof-premie is één van de in 2018 aangekondigde maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

26 februari 2020 | Door redactie

In het wetsvoorstel staat dat werkgevers met een loonsom van maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon – kleine werkgevers – straks een lagere premie gaan betalen dan werkgevers met een loonsom die groter is dan 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon – middelgrote en grote werkgevers. Het verschil tussen de hoge en lage Aof-premie zal maximaal 2 procentpunt bedragen.

Differentiatie toch al per 2022

De premiedifferentiatie zou eigenlijk pas per 2024 ingevoerd worden, maar werd in december 2019 al naar voren gehaald naar 2022. Hiervoor is wel een wijziging nodig van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV). Die is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. U kunt er tot en met 20 maart 2020 uw mening over geven.

2021 is overgangsjaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft er naar om de gedifferentieerde premie in te voeren per 2022. Het is nog onbekend wat er gebeurt in het overgangsjaar 2021. Het wetsvoorstel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen die de plichten rondom ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper moet maken voor kleine werkgevers. De belangrijkste zijn:

  • Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een werknemer wordt leidend.
  • Per 1 januari 2020 is er een MKB verzuim-ontzorgverzekering ingevoerd.
  • In totaal wordt er € 10 miljoen geïnvesteerd om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.
  • Zieke werknemers krijgen een grotere rol bij de loondoorbetalingsperiode: hun visie op het re-integratietraject wordt een verplicht onderdeel van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Deze maatregel zal in een ministeriële regeling nader worden uitgewerkt.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten
WIA-uitkering aanvragen
Tools | Stappenplannen
Loon doorbetalen bij ziekte
Tools | Checklists