Internetconsultatie voor wet einde loonsanctie

10 maart 2017 | Door redactie

Minister Asscher van SZW heeft het wetsvoorstel om het aantal loonsancties te verminderen en de loonsanctie voor eigenrisicodragers te laten vervallen, gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Werkgevers en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren.

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) doet minister Asscher de aanbeveling om de bevoegdheden voor sancties door UWV tijdens de loondoorbetalingsperiode bij ziekte te wijzigen. UWV zou in minder gevallen een loonsanctie hoeven opleggen. Werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de WGA kunnen UWV straks om een oordeel vragen over de voorgenomen re-integratieactiviteiten. Voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, zou de loonsanctie helemaal moeten verdwijnen.

Oordeel UWV re-integratie tweede ziektejaar

De gedachtegang achter het voorstel is dat werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, al voldoende motivatie hebben om te werken aan de re-integratie. UWV hoeft deze werkgevers dus niet te controleren op het voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Een  loonsanctie opleggen is niet nodig. Voor werkgevers die publiek verzekerd zijn, geeft het tussentijds oordeel van UWV de bevestiging dat zij de re-integratieverplichting in het tweede ziektejaar op de juiste manier invullen. Organisaties kunnen tot 20 april reageren op internetconsultatie.nl.