Kabinet wil regels loon bij ziekte wijzigen

Een nieuwe, vrijwillige regeling moet voor kleine werkgevers een eenjarige loondoorbetalingsplicht bij ziekte mogelijk maken. Voor het tweede ziektejaar betalen werkgevers dan een sectorale premie.

12 oktober 2015 | Door redactie

De regels voor loondoorbetaling bij ziekte gaan voor kleine werkgevers mogelijk veranderen. Als het aan het kabinet ligt, krijgen alle werkgevers met maximaal tienmaal de gemiddelde loonsom de mogelijkheid om slechts één jaar het loon van zieke werknemers door te betalen in plaats van twee. In het tweede ziektejaar komen de kosten voor de loondoorbetaling dan bij UWV te liggen. Daar betalen kleine werkgevers wel aan mee via een sectorale premie voor een collectieve verzekering.

Keuze tussen sectorale premie of loondoorbetaling

De collectieve verzekering is vrijwillig, maar kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, moeten gedurende twee jaar het loon van zieke werknemers doorbetalen. Aanleiding voor deze kabinetsplannen zijn de uitkomsten van een nieuw groot beleidsonderzoek naar de positie van zzp’ers. Volgens de aanbevelingen uit dat rapport zou UWV dan ook de verplichtingen rondom re-integratie in het tweede ziektejaar van de werkgever moeten overnemen. Het rapport stelt overigens ook dat de nieuwe maatregelen waarschijnlijk niet vóór 2017 ingevoerd kunnen worden door de benodigde wetswijzigingen.

Nog onduidelijkheid rondom kabinetsplannen

Voor kleine organisaties is het een groot bedrijfsrisico om gedurende twee jaar het loon van een zieke werknemer door te moeten betalen. Hoewel bronnen rond minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vlak voor Prinsjesdag nog lieten weten dat er niets zou veranderen aan de loondoorbetalingsplicht, blijkt het kabinet de regels nu toch te willen wijzigen. Of de wijziging mogelijk is, moet de komende tijd blijken.