Kans op nieuwe regels voor loon bij ziekte

1 juni 2015 | Door redactie

Voor veel organisaties is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte een zware last, zeker in het mkb. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom op korte termijn oplossingen presenteren die de plicht voor het mkb draaglijker moeten maken.

Voor kleinere organisaties is de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar bij zieke werknemers een flinke kostenpost. Een meerderheid van de Kamer ziet dan ook graag dat minister Asscher met een plan komt om werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ontzien. Eén van de mogelijkheden zou zijn om de maximale duur van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte te verkorten naar één jaar. Ook werkgeversorganisaties pleiten voor een kortere loonbetalingsplicht, zoals u eerder kon lezen in het nieuwsartikel ‘Loonbetalingsplicht bij ziekte naar één jaar?’.

Doorberekening van economische effecten loondoorbetalingsplicht

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op aanvraag van minister Asscher de effecten van een eenjarige loondoorbetalingsplicht doorberekend. Uit deze doorberekening blijkt dat door extra instroom in de WIA de structurele werkgeverslasten met € 800 miljoen verzwaard worden en de werkgelegenheid met 0,3% afneemt. Daarnaast nemen de overheidsuitgaven met € 100 miljoen toe.
Het CPB heeft niet berekend wat de gevolgen zijn van de vermindering van het risico op langdurig ziekteverzuim en de administratieve lasten rondom de re-integratie van zieke werknemers.

Nog voor de zomer voorstel voor loondoorbetalingsplicht in het mkb

Uit onderzoek van de minister kwam eerder al naar voren dat maar liefst 45% van de organisaties moeite heeft met de verplichting van loondoorbetaling. Zo’n driekwart van de werkgevers is verzekerd voor dit risico, maar dit is niet voor alle organisaties op te brengen. Minister Asscher heeft in een Kamerdebat aangegeven dat hij nog voor de zomer een voorstel wil presenteren om de problemen rondom de loondoorbetalingsplicht in het mkb aan te pakken.