Kleine werkgever betaalt één jaar ziekte

7 oktober 2015 | Door redactie

Mogelijk hoeven kleinere werkgevers vanaf 2017 nog maar één jaar het loon bij ziekte door te betalen. Voor deze werkgevers is ziekte een groot bedrijfsrisico. Voor grotere werkgevers blijft de loondoorbetalingsplicht op twee jaar staan.

Voornamelijk kleine organisaties zien de twee jaar durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een groot bedrijfsrisico. Het kabinet wil dit risico dan ook verkleinen en heeft hiervoor mogelijke oplossingen laten onderzoeken. De – volgens het kabinet – enige haalbare oplossing staat onder meer beschreven in een onderzoeksrapport over zelfstandigen zonder personeel (pdf, pagina 83). Door deze maatregel hoeven kleine werkgevers het loon bij ziekte maximaal één jaar door te betalen. Het tweede ziektejaar betaalt UWV.

Sectorale premie voor tweede jaar van ziekte

In de nieuwe regeling moeten kleine werkgevers voor de collectieve verzekering in het tweede ziektejaar een sectorale premie betalen. Hierbij geldt een werkgever met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom als kleine werkgever. De re-integratieplicht (tool) in het tweede ziektejaar komt bij UWV te liggen. De regeling is vrijwillig, maar voor kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, zal de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht gelden. De nieuwe regeling kan vanwege de benodigde wetswijzigingen pas in 2017 in werking treden.

Nu toch maatregelen voor loondoorbetaling

Het wijzigen van de regels voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is al langer een onderwerp voor het kabinet. Minister Asscher van SZW liet daarom onderzoek doen naar de mogelijkheden tot hervorming van de regels. Naar aanleiding hiervan verscheen voor Prinsjesdag het bericht dat de bewindsman niet tot een oplossing was gekomen, maar nu blijkt hij toch maatregelen te willen treffen.

Gevolgen voor uw achterban

Uw OR kan de achterban laten weten dat er voor hun niets verandert: de werkgever blijft het loon bij ziekte twee jaar doorbetalen. Mogelijk krijgt een personeelsvertegenwoordiging (tool) wel te maken met de wijziging. De organisatie moet dan een afweging maken tussen de sectorale premie of alsnog zelf de tweejarige loondoorbetalingsplicht nakomen.