Loon bij ziekte verkort van twee naar één jaar

12 februari 2015 | Door redactie

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is veel werkgevers een doorn in het oog. In plaats van een loondoorbetalingsplicht van twee jaar zien werkgevers liever een plicht van één jaar. Uit onderzoek dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten uitvoeren, blijkt dat werkgevers zich wel verantwoordelijk voelen voor hun werknemers, maar dat de kosten lastig te betalen zijn en er te veel knelpunten zijn op het gebied van de re-integratie.

Als een werknemer ziek wordt en er alles aan doet om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen, is de werkgever verplicht om in de eerste twee ziektejaren in ieder geval 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Een cao kan bepalen dat de werkgever nog meer moet betalen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW kost het vooral kleine organisaties veel moeite om deze kosten op te hoesten. 60% van die organisaties ziet door de plichten bij ziekte eerder af van het aannemen van nieuwe werknemers.

Loondoorbetalingsplicht terugbrengen naar één jaar

Omdat de loondoorbetalingsplicht van twee jaar werkgevers beperkt in hun groeimogelijkheden, zien de werkgeversorganisaties graag dat het kabinet de plicht terugbrengt tot een jaar. Voor dat jaar sluit de werkgever een private verzekering af waaraan de werknemer een bijdrage levert. De werkgever betaalt dan het eerste half jaar en de werknemer het tweede half jaar. Daarnaast vinden MKB-Nederland en VNO-NCW het onredelijk dat werkgevers moeten betalen aan zieke werknemers die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een skiongeluk. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

CPB bekijkt effecten kortere loondoorbetalingsplicht

Minister Asscher gaf eerder aan de loonbetalingsplicht bij ziekte niet te willen verkorten. De VVD vond dit echter wel een goed idee. Ook blijkt uit een onderzoek dat minister Asscher naar de Tweede Kamer stuurde, dat bijna de helft van de werkgevers de kosten maar moeilijk kan dragen en dat er knelpunten zijn op het gebied van de re-integratie. Hierop is ook het instemmingsrecht van uw OR van toepassing. Het onderzoek liet zien dat 80% van de werkgevers wel begrip heeft voor de loondoorbetalingsplicht. Voor verdere plannen wacht de minister nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) af. Hierbij maakt het CPB een doorberekening van de economische effecten van een kortere doorbetalingsplicht. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.