Loonbetalingsplicht bij ziekte naar één jaar?

16 februari 2015 | Door redactie

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het kabinet de loonbetalingsplicht bij ziekte terugbrengt naar één jaar. Volgens de werkgeversorganisaties moeten werkgevers bij ziekte van hun werknemers nu onredelijk veel betalen.

Als een werknemer ziek wordt en er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen, is de werkgever verplicht om in de eerste twee ziektejaren in ieder geval 70% van het loon door te betalen. Een cao kan bepalen dat de werkgever nog meer moet betalen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW kost het vooral kleine organisaties veel moeite om deze kosten op te hoesten. 60% van die organisaties ziet door de plichten bij ziekte eerder af van het aannemen van nieuwe werknemers.

Werkgeversorganisaties willen andere regels bij ziekte

Omdat de loondoorbetalingsplicht van twee jaar werkgevers beperkt in hun groeimogelijkheden, zien de werkgeversorganisaties graag dat het kabinet de plicht terugbrengt tot een jaar. Voor dat jaar sluit de werkgever een private verzekering af waaraan de werknemer bijdraagt. De werkgever betaalt dan het eerste halfjaar en de werknemer het tweede halfjaar.
Daarnaast vinden MKB-Nederland en VNO-NCW het onredelijk dat werkgevers moeten betalen aan zieke werknemers die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een skiongeluk. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

CPB onderzoekt effecten van kortere loondoorbetalingsplicht

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder aan de loonbetalingsplicht bij ziekte niet te willen verkorten. De VVD vindt dit echter wel een goed idee. Ook blijkt uit een onderzoek dat de minister onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, dat bijna de helft van de werkgevers de kosten bij ziekte maar moeilijk kan dragen. Toch heeft 80% van de werkgevers wel begrip voor de loondoorbetalingsplicht.
Voor verdere plannen wacht de minister nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) af. Hierbij maakt het CPB een doorberekening van de economische effecten van een kortere doorbetalingsplicht. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.