Loondoorbetaling bij ziekte aangepakt

8 oktober 2015 | Door redactie

Op dit moment heeft iedere onderneming te maken met de verplichting om een zieke werknemer twee jaar lang loon uit te betalen. Dit wordt loondoorbetaling bij ziekte genoemd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten dat de loondoorbetalingsverplichting mogelijk wijzigt.

In de aanloop naar Prinsjesdag leek het erop dat de loondoorbetalingsverplichting ongewijzigd zou blijven. Onlangs heeft minister Asscher laten weten dat het kabinet de loondoorbetalingsverplichting voor kleine ondernemingen toch op de schop wil nemen. Die verplichting maakt het aannemen van werknemers een groot financieel risico voor kleine ondernemingen. Het kabinet wil deze drempel wegnemen.

Vóór 2017 wijzigt er waarschijnlijk niets

Volgens het voorstel van minister Asscher moet er een vrijwillige regeling komen waarbij kleine ondernemingen het eerste jaar zelf het loon doorbetalen en het tweede jaar het loon door UWV laten betalen. Voor deze collectieve verzekering betalen ondernemingen met minder dan tien maal de gemiddelde loonsom dan wel een sectorale premie. Het kabinet wil hiermee de aanbevelingen volgen uit een groot onderzoek naar de positie van zzp’ers. Volgens de aanbevelingen uit dat rapport zou het UWV dan ook de re-integratieverplichting in het tweede jaar op zich moeten nemen. Het rapport stelt overigens ook dat de maatregel waarschijnlijk niet vóór 2017 ingevoerd kan worden vanwege de benodigde wetswijzigingen.

Ondernemersorganisaties worden gehoord

Minister Asscher wil deze aanbevelingen meenemen in de verdere uitwerkingen van de plannen. Hij gaat met ondernemersorganisaties in gesprek over het voorstel. VNO-NCW en MKB Nederland hebben positief gereageerd maar vinden dat de wijziging eigenlijk voor alle ondernemingen moet gelden. Gisteren werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen. Uit dit debat blijkt dat de Tweede Kamerleden kritisch tegenover de plannen staan. Minister Asscher heeft aangegeven dat hij in het voorjaar van 2016 een concreter plan presenteert.